Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego z dnia 10.04.2015r.


                                            Obwieszczenie
                                         Starosty Skarżyskiego
                                        z dnia 10.04.2015r.
 
o   możliwości     zapoznania    się   z   aktami   niżej  wymienionej sprawy OS.II.6341.6.2015  
w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia oraz możliwości składania w tym terminie wypowiedzi i zastrzeżeń co do zebranych dowodów i materiałów
 
STOSOWNIE DO ART. 127 UST. 7A USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001R. - PRAWO WODNE (DZ. U. 2012 R. POZ. 145) ORAZ ART.10§1,ART.49 I ART.61§4 USTAWY Z DNIA14 CZERWCA 1960R. KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (DZ. U. Z 2013R. POZ.1071) ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE W DNIU  10.04.2015r. NA WNIOSEK:
Specjalistycznego Biura Inwestycyjno -Inżynierskiego PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
DZIAŁAJĄCEGO  W IMIENIU GMINY SKARZYSKO KOŚCIELNE ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE NA:
1. wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Grzybowa Góra
Projektowany rów przydrożny drogi gminnej ul. Słonecznej przebiegał będzie po działkach nr: 268, 269, 270, 271, 272, 273/1, 274/6, 274/8, 275, 276/1, 277/1, 278/1, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293/2, 294, 295, 296, 297, 430, 438 obręb nr 2 Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne.
 
2. Wykonane 28 przepustów pod istniejącymi zjazdami do graniczących z drogą gminną pól
     i posesji.
 
3. Wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej dz. nr 14 obręb Grzybowa Góra .
 
4. Przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego drogi powiatowej (dz. nr 438 obręb nr 2 Grzybowa Góra) w ul. Spokojnej w związku z przebudową przepustu pod koroną drogi gminnej ul. Słonecznej.
 
W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać w tym terminie wypowiedzi i zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku -Kamiennej Plac Floriański 1 ( Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 108, w godzinach 730- 1530).
 
 
                                                                                  Starosta Skarżyski
 
 
 
                                                                                     Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (10 kwietnia 2015)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (10 kwietnia 2015, 12:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222