Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Komunikat - zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej rady Rynku Pracy

KOMUNIKAT   Na podstawie Zarządzenia Nr 40/2018  Starosty Skarżyskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej – (link karty zgłoszenia kandydata [...]

Regulamin Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2018-2022

Regulamin Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2018-2022 [...]

Plan pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy w roku 2018

Plan pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy w roku 2018 [...]

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencja 2014-2018

W związku z nowelizacją z dniem 27 maja 2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. 2013, poz. 674 ze zm.)  i zakończeniem działalności dotychczasowej  Powiatowej Rady [...]

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy -(kadencja 2014-2018)

W związku z nowelizacją z dniem 27 maja 2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. 2013, poz. 674 ze zm.) i koniecznością zakończenia  działalności dotychczasowej  [...]

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Powiatowej Rady Rynku Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 STAROSTY SKARŻYSKIEGO z dnia 27 maja 2014 roku   w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej.    Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z [...]

metryczka