Plan Pracy Rady Powiatu

Plan Pracy Rady Powiatu

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok

został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 143/XVII/2020 z 23 stycznia 2020 roku znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

został przyjęty Uchwałą Nr 43/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok

został przyjęty Uchwałą Nr 309/XLIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z 26 lutego 2018 rokuznajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 213/XXX/2017 z 20 lutego 2017 rokuPlan Pracy znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok

został uchwalony Uchwałą Nr 131/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku i znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok

został uchwalony Uchwałą Nr 35/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 rokui znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu na 2014 rok

znajduje się w załączniku [...]

metryczka