Plan Pracy Rady Powiatu

Plan Pracy Rady Powiatu

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok

Plan pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 220/XXX/2021 z 25 lutego 2021 rokuplan pracy w załączeniu  [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok

został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 143/XVII/2020 z 23 stycznia 2020 roku znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

został przyjęty Uchwałą Nr 43/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok

został przyjęty Uchwałą Nr 309/XLIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z 26 lutego 2018 rokuznajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 213/XXX/2017 z 20 lutego 2017 rokuPlan Pracy znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok

został uchwalony Uchwałą Nr 131/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku i znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok

został uchwalony Uchwałą Nr 35/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 rokui znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu na 2014 rok

znajduje się w załączniku [...]

metryczka