Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na przygotowaniu, realizacji i emisji telewizyjnego Magazynu Promocyjno-Informacyjnego Samorządu Powiatu Skarżyskiego w 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy do realizacji usługi polegającej na przygotowaniu, realizacji i emisji Telewizyjnego Magazynu Promocyjno-Informacyjnego Samorządu Powiatu Skarżyskiego pt. „Skarżyski – Powiat z widokiem nie tylko na góry” (ok. 10 min.) w telewizji o zasięgu obejmującym co najmniej obszar powiatu skarżyskiego poprzez:
 • udostępnienie telewizyjnego czasu antenowego w godzinach najwyższej oglądalności;wykonanie zdjęć filmowych (w jakości HD) z ważnych wydarzeń samorządu powiatowego, w tym z obrad sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, celem wykorzystania ich w magazynie oraz innych informacjach w TV Wykonawcy;
 • przygotowanie scenariusza magazynu do akceptacji Zamawiającego;montaż magazynu na podstawie zaakceptowanych przez zamawiającego materiałów tekstowych i przygotowanych przez wykonawcę materiałów filmowych oraz zarejestrowanych wywiadów;
 • wykonanie dźwiękowej i graficznej oprawy magazynu; 
 • wykonanie oddzielnego pliku tekstowego z napisami do filmu w formacie SRT zawierającego treść transkrypcji ze znacznikami czasu;
 • zapewnienie obsługi medialnej wydarzeń i imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej na terenie pięciu gmin powiatu skarżyskiego i zamieszczanie z nich relacji w serwisie informacyjnym Wykonawcy;
 • przekazanie na użytek Powiatu Skarżyskiego wyprodukowanych magazynów w pliku MP4 lub MKV lub AVI w rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080;
 • wyrażenie zgody przez Wykonawcę na zamieszczenie wyprodukowanych magazynów telewizyjnych na stronie internetowej powiatu skarżyskiego, w mediach społecznościowych powiatu skarżyskiego oraz wszystkich portalach informacyjnych współpracujących z Powiatem Skarżyskim;
 • emisję magazynu w portalu telewizyjnym. 
Wymienione powyżej zadania będą wykonywane przez wybranego Wykonawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. i zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą po dokonaniu wyboru ofert.

Przy wyborze oferty/ofert Zamawiający weźmie pod uwagę w szczególności:
 • cenę brutto za emisję jednego odcinka Magazynu - 75%;
 • doświadczenie oferenta w zakresie realizacji materiałów informacyjnych o tematyce samorządowej - 15%;
 • zakres świadczonych usług w ramach przygotowania, realizacji i emisji Magazynu - 10%;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • negocjowania ceny;  
 • nie wyłonienia Wykonawcy/ów.
Oferty należy składać do 18.01.2022 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z napisem: oferta Telewizyjnego Magazynu Promocyjno-Informacyjnego Samorządu Powiatu Skarżyskiego, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20.

Osoba do kontaktu: Jolanta Jagiełło rzecznik prasowy tel. 41 3953012; e-mail: jolanta.jagiello@skarzysko.powiat.pl     

metryczka


Wytworzył: Jolanta Jagiełło (12 stycznia 2022)
Opublikował: Jolanta Jagiełło (12 stycznia 2022, 15:25:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83