Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu Elektronicznej Kolumny Samorządowej Powiatu Skarżyskiego w roku 2022

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy/ów do realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu Elektronicznej Kolumny Samorządowej Powiatu Skarżyskiego w lokalnym, informacyjnym Portalu Internetowym o zasięgu obejmującym co najmniej obszar powiatu skarżyskiego poprzez:
·               udostępnienie Zamawiającemu na łamach strony głównej Portalu Wykonawcy modułu o wymiarach nie mniejszych niż 280x300px;
·               zamieszczanie nie mniej niż czterech bieżących materiałów prasowych lub wideo z życia i działalności powiatu, przygotowanych przez Powiat Skarżyski lub Wykonawcę;
·               zamieszczanie odesłań do materiałów prasowych lub wideo przygotowanych przez Powiat Skarżyski na profilu Facebook Wykonawcy;
·               zamieszczenie w ciągu miesiąca min. 5 artykułów prasowych przesłanych przez zamawiającego w Aktualnościach na stronie głównej Portalu oraz na profilu Facebook Wykonawcy;
·               obróbkę techniczną i graficzną materiałów prasowych lub wideo przygotowanych przez Powiat Skarżyski w zakresie niezbędnym do ich użycia na łamach Portalu Wykonawcy;
·               udział przedstawicieli Wykonawcy w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Skarżyski i zamieszczanie z nich relacji w Portalu Wykonawcy;
Wymienione powyżej zadania będą wykonywane przez wybranego Wykonawcę/ów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. i zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranym/mi Wykonawcą/ami po dokonaniu wyboru ofert.

Przy wyborze oferty/ofert Zamawiający weźmie pod uwagę w szczególności:
·               cenę brutto za emisję Kolumny w cyklu miesięcznym - 70%;
·               doświadczenie oferenta w zakresie realizacji materiałów informacyjnych o tematyce samorządowej - 15%;
·               zakres świadczonych usług w ramach Kolumny - 5%;
·               dotychczasową współpracę z Zamawiającym - 10%;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
·               negocjowania ceny; 
·               nie wyłonienia Wykonawcy/ów.

Oferty należy składać do 18.01.2022 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z napisem: oferta Elektronicznej Kolumny Samorządowej Powiatu Skarżyskiego, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20.

Osoba do kontaktu: Jolanta Jagiełło rzecznik prasowy tel. 41 3953012; e-mail: jolanta.jagiello@skarzysko.powiat.pl    

metryczka


Wytworzył: Jolanta Jagiełło (12 stycznia 2022)
Opublikował: Jolanta Jagiełło (12 stycznia 2022, 15:19:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73