Wszczęcie postepowania w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na emisje gazów cieplarnianych dla CELSIUM Sp. z o. o. ul. 11 Listopada 7 20-110 Skarżysko-Kamienna


OS.I.6226.2.2021                                       Skarżysko-Kamienna  11.01.2022 r.
                          
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania administracyjnego  w  celu  zmiany decyzji zezwalającej na emisję gazów cieplarnianych znak OS.I.6226.5.2016 r. z dnia 12.07.2016 r. z póżn. zmian: OS.I.6226.4.2017, OS.I.6226.4.2018 oraz zmianą OS.I.6226.4.2020 w związku ze zmianą  Planu monitorowania próbek i Planu poboru próbek  dla instalacji  eksploatowanej przez CELSIUM Sp. z o. o.  ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 
 
            Zgodnie  z art.61  oraz art. 10  § 1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 18.3  ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 1047) wszczynam postępowanie w sprawie wniosku CELSIUM Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna  dot. zmiany decyzji znak OS.I.6226.5.2016 r. z dnia 12.07.2016 r. z póżn. zmian: OS.I.6226.4.2017, OS.I.6226.4.2018 oraz zmianą OS.I.6226.4.2020 związku ze zmianą  Planu monitorowania próbek i Planu poboru próbek   dla instalacji Centralna Ciepłownia  Nr KPRU PL-0128-05.  
Dokumentacja  dotycząca    sprawy  udostępniona  do  wglądu  znajduje  się  w  pokoju  109 Starostwa Powiatowego, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 
Pl. Floriański 1, Skarżysko-Kamienna   do  dnia  18.01.2022   roku, gdzie można składać oświadczenia i wnioski co do zebranych materiałów i dowodów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Miller (11 stycznia 2022)
Opublikował: Małgorzata Miller (11 stycznia 2022, 13:44:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48