Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2021roku

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO 

z dnia 17 lutego 2021 roku

Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020r. poz. 1990), § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U. 2014 poz. 1490) oraz Uchwały Nr 49/106/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18.11.2015r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem n/w lokalu użytkowego znajdującego się w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej stanowiącym własność Powiatu Skarżyskiego.


Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Oznaczenie

w księdze wieczystej

Opis lokalu

Cena wywoławcza czynszu za 1mpowierzchni użytkowej

1.

Działka
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 219 o powierzchni użytkowej 13,20m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.

18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane
z utrzymaniem budynku w wysokości 5,75 zł /m+  23% VAT 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2021r. o godz. 10:00 w sali 102 (I piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg na najem w/w lokalu uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje jedno postąpienie w wysokości 1,00 zł m² ponad cenę wywoławczą. Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy.

Umowa na najem lokalu może zostać zawarta na okres do trzech lat.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, tel.: 41 39 53 019, 41 39 53 021.

 

Przewodniczący 

Zarządu Powiatu                                                                               
/-/ Artur Berus


Ogłoszenie (141kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (18 lutego 2021)
Opublikował: Dariusz Zalega (18 lutego 2021, 07:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58