Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2021r.

                                               Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 17 lutego 2021r. 

w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020r. poz. 1990) Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza, co następuje:

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

 
  
Wykaz podaje się publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennejhttp://powiat.skarzyski.lo.pl. 

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej - "Echu Dnia".

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, tel.: 41 39 53 019, 41 39 53 021.
 
                                                                                                                                                        Przewodniczący 
Zarządu Powiatu                                                                               
/-/ Artur Berus

Ogłoszenie (146kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (17 lutego 2020)
Opublikował: Dariusz Zalega (17 lutego 2021, 14:01:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70