Komunikaty bieżące

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym ze śniegiem zalegającym na dachach.

W związku ze zwiększonymi opadami śniegu, przypominam o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach zachowania bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych, wynikających z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Właściciel lub zarządca jest obowiązany do kontroli obiektu i w razie potrzeby bezpiecznego usunięcia nadmiernej ilości pokrywy śnieżnej znajdującej się na zarządzanych przez niego obiektach budowlanych. Obowiązek ten dotyczy także tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak przekrycia namiotowe. Zalegający w nadmiernej ilości śnieg może spowodować uszkodzenie obiektu lub zagrożenie takim uszkodzeniem.

W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, takich jak intensywne opady atmosferyczne, w tym m.in. nadmierne opady śniegu, do obowiązków właściciela lub zarządcy należy podjęcie wszelkich koniecznych czynności przywracających bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Poza koniecznością usunięcia nadmiernej pokrywy śnieżnej z dachów, są to np. usuwanie sopli, nawisów lodowych i śniegowych, a także przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, który uległ uszkodzeniu.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów budowlanych oraz osobom postronnym, usuwanie zagrożeń, które mogą pojawić się w okresie zimowym, powinno nastąpić niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                                         w Skarżysku-Kamiennej                                                                                                Jadwiga Półtorak-Berus            

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Półtorak-Berus (5 lutego 2021)
Opublikował: Jadwiga Półtorak-Berus (17 lutego 2021, 13:17:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42