Wszczęcie postępowania w sprawie uchylenia decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów wydanej dla STALSKAR Karolina Sieczka ul. Obywatelska 28A 26-110 Skarżysko-Kamienna wraz ze zmianą


Skarżysko-Kamienna  14.10.2020 r.
OS.I.6233.6.2020                                     
 
                                             
Zawiadomienie
o  wszczęciu  postępowania administracyjnego  w  celu
uchylenia   decyzji  zezwalającej  na   zbieranie odpadów  dla   STALSKAR Karolina Sieczka ul. Obywatelska 28 A26-110  Skarżysko-Kamienna z dnia 18.06.2014 r znak  OS.I.6233.9.2014 oraz zmiany do niej z dnia  10.01.2017r. znak OS.I.6233.23.2016/2017
 
         Zgodnie  z  art. 10 § 1 oraz 61  §  1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096)  oraz   art. 43  ustawy  z  dnia  14 grudnia 2012  r. o odpadach  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zmian.)  w  związku  z  wnioskiem     złożonym przez Panią Karolinę Sieczka STALSKAR ul. Obywatelska 28 A,  26-110 Skarżysko-Kamienna informujemy, iż z dniem  18.02.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania uchylenia  zezwolenia na  zbieranie odpadów z dnia 18.06.2014 r znak  OS.I.6233.9.2014 oraz zmiany do niej z dnia  10.01.2017r. znak OS.I.6233.23.2016/2017.
Dokumentacja  dotycząca   sprawy  udostępniona  do  wglądu  znajduje  się  w  pokoju  109, Starostwa Powiatowego, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Pl. Floriański 1. Uwagi i oświadczenia należy wnosić  do  dnia 21.10.2020 roku.  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Miller (13 października 2020)
Opublikował: Małgorzata Miller (13 października 2020, 13:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35