Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla KH-KIPPER Sp. z o. o. Kajetanów 130,26-050 Zagnańsk Zakład ul. Asfaltowa 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna


OS.I.6220.3.2020                                              Skarżysko – Kamienna  12.10.2020 r.
 
  
Zawiadomienie   
o   wszczęciu   postępowania administracyjnego  w  celu
wydania    pozwolenia na  wytwarzanie   odpadów dla KH-KIPPER
Sp. z o. o. Kajetanów 130, 26-050 Zagnańsk  Zakład ul. Asfaltowa 2,
26-110 Skarżysko-Kamienna

 
         Zgodnie  z  art. 10 § 1, oraz 61  §  1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego   (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)  oraz   art. 180 Prawa ochrony środowiska  (t. j. Dz. U. 2019, poz.  1396)
w  związku  z  wnioskiem   złożonym przez KH-KIPPER Sp. z o. o. Kajetanów 130, 26-050 Zagnańsk  Zakład ul. Asfaltowa 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 informuję, iż w dniu 12.10.2020 r. wszczynam postępowanie administracyjne  dotyczące wydania   decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów.
Dokumentacja  dotycząca  powyższej  sprawy  udostępniona  do  wglądu
i znajduje  się  w  pokoju  109 Starostwa Powiatowego, Wydział Ochrony Środowiska  Rolnictwa i Leśnictwa Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, 
do  dnia   2.11.2020  roku.  

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Miller (12 października 2020)
Opublikował: Małgorzata Miller (12 października 2020, 15:40:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32