Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla ROMER Sp. Cywilna A. Ciura, W. Ciura ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna


OS.I.6220.2.2020                                              Skarżysko – Kamienna  8.10.2020 r.
 
Zawiadomienie   
o   wszczęciu   postępowania administracyjnego  w  celu
wydania    pozwolenia na  wytwarzanie   odpadów dla Romer Sp. Cywilna
A.   Ciura, W. Ciura, ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 
 
         Zgodnie  z  art. 10 § 1, oraz 61  §  1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego   (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)  oraz   art. 180 Prawa ochrony środowiska  (t. j. Dz. U. 2019, poz.  1396)
w  związku  z  wnioskiem   złożonym przez Romer Sp. Cywilna  A. Ciura,
W. Ciura, ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna  informuję, iż w dniu 08.10.2020 r. wszczynam postępowanie administracyjne  dotyczące wydania   decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów.
Dokumentacja  dotycząca  powyższej  sprawy  udostępniona  do  wglądu
i znajduje  się  w  pokoju  109 Starostwa Powiatowego, Wydział Ochrony Środowiska  Rolnictwa i Leśnictwa Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, 
do  dnia   29.10.2020  roku.  

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Miller (12 października 2020)
Opublikował: Małgorzata Miller (12 października 2020, 14:13:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45