Protokół Nr 37/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 20 lipca 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli: 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

1.      Artur Berus                                                  - Starosta 
2.      Tadeusz Bałchanowski                         - Członek Zarządu Powiatu 
3.      Adam Ciok                                                   - Członek Zarządu Powiatu 
  
  
Pozostali uczestnicy posiedzenia: 

1. Urszula Wrona                                              - Naczelnik Wydziału Finansowego        
2.  Katarzyna Geller   - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia 
     i Obsługi Gospodarczej 
                                                                       

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 
Posiedzenie protokołowała: Anna Radzimirska-Lange – Inspektor 
  
  
Porządek posiedzenia: 
  
1.         Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu. 
2.         Sprawy różne. 
  
         Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał
o uwagi i wnioski. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia. 
  
  
  
Streszczenie posiedzenia: 
  
Ad. pkt 1.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu.   
  
     Naczelnik Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej ‒ Pani Katarzyna Geller  zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o przedłużenie do dnia 24.07.2020r. terminu usunięcia wad i usterek w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii 4, w którym wykonywana była termomodernizacja. Wspomniane wady zostały zgłoszone w dniu 14 października 2019 r. podczas przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego. Wykonawca termomodernizacji, poinformował, iż w związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami pogodowymi nie był wstanie zrealizować poprawek w wyznaczonym  terminie. 
  
       Zarząd Powiatu mając na względzie zmienne warunki pogodowe w ostatnim czasie wyraził zgodę na przedłużenie terminu usunięcia wad i usterek do dnia  24.07.2020 r.                              Jednocześnie Zarząd wskazał, aby odbiór odbył się w dniu 24.07.2020 r. o  godz. 10.00. 

  
Na tym zakończono posiedzenie. 
  
          Protokołowała                                                                          Przewodniczący Zarządu 

     Anna Radzimirska-Lange                                                                  Artur Berus 
  
Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 

1.      T. Bałchanowski
2.      A. Ciok
  
Załączników 2: 

Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego. 
Załącznik nr 2 – pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 17.07.2020 r.metryczka


Wytworzył: Anna Radzimirska-Lange (20 lipca 2020)
Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (21 lipca 2020, 11:12:54)

Ostatnia zmiana: Anna Radzimirska-Lange (21 lipca 2020, 11:34:51)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136