Wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia raportu z udoskonaleń metodyki monitorowania emisji CELSIUM Sp. z o. o. ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna


OS.I.6226.3.2020                                       Skarżysko-Kamienna  9.07.2020 r.

Zawiadomienie
wszczęciu  postępowania administracyjnego  w  celu  zatwierdzenia decyzja Raportu udoskonaleń w  metodyce monitorowania  dla instalacji  eksploatowanej przez CELSIUM Sp. z o. o.  ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 
 
         Zgodnie  z art. 61  oraz art. 10  § 1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096. z  późniejszymi  zmianami) wszczynam postępowanie w sprawie wniosku CELSIUM Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna  dot. zatwierdzenia raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Centralna Ciepłownia nr KPRU: PL-0128-05
Dokumentacja  dotycząca    sprawy  udostępniona  do  wglądu  znajduje  się  w  pokoju  109 Starostwa Powiatowego, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa  Pl. Floriański 1, Skarżysko-Kamienna   do  dnia   16.07.2020   roku, gdzie można składać oświadczenia i wnioski co do zebranych materiałów i dowodów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Miller (10 lipca 2020)
Opublikował: Małgorzata Miller (10 lipca 2020, 10:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99