Wszczęcie postępowania o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów PPHU DANMAR Marek Kozdrach ul. Jodłowa 33, 26-110 Skarżysko-Kamienna działalnośc ul. Matejki 2


Skarżysko-Kamienna  25.05.2020 r.
OS.I.6233.17.2020                                     
 
 
Zawiadomienie
o  wszczęciu  postępowania administracyjnego  w  celu
wydania   decyzji  zezwalającej  na   zbieranie odpadów  dla  Pana     Marka Kozdrach PPHU DANMAR
ul Jodłowa 33, 26-110 Skarżysko-Kamienna działalność prowadzona ul. Matejki 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 
         Zgodnie  z  art. 10 § 1 oraz 61  §  1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096)  oraz   art. 43  ustawy  z  dnia  14 grudnia 2012  r. o odpadach  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zmian.)  w  związku  z  wnioskiem     złożonym przez  26-110 Skarżysko-Kamienna informujemy, iż z dniem  25.05.2020 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania   zezwolenia na  zbieranie
i przetwarzanie odpadów dla Marka Kozdracha PPHU DANMAR  ul Jodłowa 33, 26-110 Skarżysko-Kamienna działalność prowadzona ul. Matejki 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna zgodnie z przedłożonym i uzupełnionym wnioskiem.
Dokumentacja  dotycząca   sprawy  udostępniona  do  wglądu  znajduje  się  w  pokoju  109, Starostwa Powiatowego, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Pl. Floriański 1. Uwagi i oświadczenia należy wnosić  do  dnia 15.06.2020 roku.  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
 
 
  

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Miller (25 maja 2020)
Opublikował: Małgorzata Miller (25 maja 2020, 15:39:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41