Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów Max Office Maciej Kwaśniewski ul. Niepodległości 42b 26-110 Skarżysko-Kamienna


 
Skarżysko-Kamienna  15.05.2020 r.
OS.I.6233.29.2020                                     
 
 
Zawiadomienie
o  wszczęciu  postępowania administracyjnego  w  celu
wydania   decyzji  zezwalającej  na   zbieranie odpadów  dla  Pana Macieja Kwaśniewskiego Max Office, ul. Niepodległości 42 b,
26-110  Skarżysko-Kamienna
 
         Zgodnie  z  art. 10 § 1 oraz 61  §  1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096)  oraz   art. 43  ustawy  z  dnia  14 grudnia 2012  r. o odpadach  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zmian.)  w  związku  z  wnioskiem     złożonym przez Pana Macieja Kwaśniewskiego Max Office, ul. Niepodległości 42 b,26-110 Skarżysko-Kamienna informujemy, iż z dniem  7.05.2020 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania   zezwolenia na  zbieranie odpadów.
Dokumentacja  dotycząca   sprawy  udostępniona  do  wglądu  znajduje  się  w  pokoju  109, Starostwa Powiatowego, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Pl. Floriański 1. Uwagi i oświadczenia należy wnosić  do  dnia 5.06.2020 roku.  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Miller (15 maja 2020)
Opublikował: Małgorzata Miller (15 maja 2020, 13:04:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24