Plecak z zawartością( śpiwór oraz odzież wierzchnia)


                                                                                         Skarżysko – Kamienna 18.08.2019r
OR.5314.12.2019
 
 
                                                           OGŁOSZENIE 
  
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych  (Dz.U. z 2015r. poz.397),  Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone w ramach Wydziału Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej informuję, że w dniu 18.08.2019 w Skarżysku –Kam na terenie Dworca PKP znaleziono plecak z zawartością (śpiwór oraz odzież wierzchnia). 
Osoba uprawniona może odebrać w/w rzeczy po dopełnieniu formalności urzędowych w Biurze Rzeczy Znalezionych – Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kam, ul. Konarskiego 20, II piętro, pokój 210. 
Tel kontaktowy (41) 39-53-042 
  
  
  
  
  
Pouczenie: 
1. Zgodnie z art. 187 § 1 kodeksu cywilnego, rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście znalazca staje się właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie. 
2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione staja się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę (art. 187 § 2 Kodeks cywilny) 
3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe (art. 187 § 3 Kodeks Cywilny)                                                                                                                

metryczka


Wytworzył: Ewelina Magdziarz (18 września 2019)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (20 września 2019, 13:47:55)

Ostatnia zmiana: Edyta Ucińska (20 września 2019, 14:50:26)
Zmieniono: Korygowana treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 98