Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego z dnia 09.09.2019r.

Skarżysko – Kamienna, dnia 09.09.2019r

STAROSTA SKARŻYSKI

ul. Konarskiego 20

26-110 Skarżysko – Kamienna


AB.6740.2.2.2019.KPOBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474),

Starosta Skarżyski

zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26 - 110 Skarżysko-Kamienna, wydana została w dniu 05.09.2019r. decyzja znak: AB.6740.2.2.2019.KP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zapoznać się z decyzją w powyższej sprawie, w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, pokój 312.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.Starosta Skarżyski

Artur Berus


metryczka


Wytworzył: Jolanta Janowska (9 września 2019)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (18 września 2019, 10:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101