Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zmiany do pozwolenia na emisje dla KH-KIPER Sp. z o. o. Kajetanów 130, 26-050 Zagnańsk Zakład ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna


OS.I.6224.5.2017                                                       Skarżysko - Kamienna  dn.  18.09.2019 r.
 
Zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania administracyjnego  w  celu
 zmiany do pozwolenia  na emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego znak OS.I.6224.3.2017 z dnia 28.07.2017 roku  wydanego dla „KH-KIPPER” Sp. z o. o.  Kajetanów 130, 26-050 Zagnańsk, Zakład  ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
            Zgodnie  z art. 10 § 1 oraz 61  §  1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zmian.) oraz    -  ustawy  z  dnia  27.04.2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska  (tekst jednolity  Dz. U. 2018 poz. 799 z  późniejszymi  zmianami), 
w  związku  z  wnioskiem   złożonym przez  „KH-KIPPER” Sp. z o. o.  Kajetanów 130, 26-050 Zagnańsk, Zakład  ul. Asfaltowa 1 , 26-110 Skarżysko-Kamienna   z dniem  18.09.2019 r. wszczynam  postępowanie w  sprawie  wydania zmiany do pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego  dla  instalacji  prowadzonej  przez  Wnioskodawcę i opisanej w  przedłożonej dokumentacji.
Dokumentacja    dotycząca    powyższej  sprawy  udostępniona  do  wglądu  znajduje  się  w  pokoju  108 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Plac Floriański 1,  do dnia   8.10.2019 roku.
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Miller (18 września 2019)
Opublikował: Małgorzata Miller (18 września 2019, 10:25:06)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Miller (18 września 2019, 10:41:38)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 76