Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw – CELSIUM Sp. z o. o. ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna


OS.6222.3.2014                                                 Skarżysko - Kamienna  dnia 16.05.2019 r.
 
  

            Zgodnie  z     art.  61  §  Kodeksu    postępowania    administracyjnego  (Dz.U.2018.2096 t.j. z  dnia   2018.11.05)  oraz art. 184, 201 ustawy Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2018 r. poz. 799– tekst jednolity)  w  związku  z  wnioskiem   złożonym przez  CELSIUM Sp. z o. o.  ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna  w sprawie zmiany wydanego pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.3.2014 z dnia 13.10.2014r. zmienionego decyzją znak: OS.6222.8.2014 z dnia 06.06.2016.10.2014r., wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ww.  pozwolenia zintegrowanego  dla  instalacji do spalania paliw – Centralna Ciepłownia.
           Dokumentacja  dotycząca     powyższej     sprawy  udostępniona     do  wglądu  i  znajduje  się  w  pokoju  108 Starostwa Powiatowego, Wydział Ochrony Środowiska,  Rolnictwa i Leśnictwa Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1,  do  dnia  07.06.2019r.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (16 maja 2019)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (16 maja 2019, 12:31:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89