Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 60/VIII/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 9 maja 2019 roku 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych. 

Na podstawie art. 16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z 2019 r poz.60 i 730) oraz § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

1. Uznaje się skargę za zasadną w części dotyczącej błędnie udzielonej skarżącemu odpowiedzi pismem z dn.9.01.2018 roku znak: ZDP.SI.4012.07.2018.SZ. 

2. W pozostałym zakresie uznaje się skargę za bezzasadną. 

3. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk U Z A S A D N I E N I E 

Do Rady Powiatu Skarżyskiego wpłynęła skarga na działalność Zarządu Powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 16a ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 229 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego rada powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu Powiatu Skarżyskiego, przewodniczący rady skierował skargę do przewodniczącej komisji skarg, wniosków i petycji w celu wyjaśnienia przez komisję zarzutów podnoszonych w skardze. Komisja skarg, wniosków i petycji, zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego, rozpatrzyła przedmiotową skargę oraz przygotowała w tej sprawie stanowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu jest uzasadnione. 


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (13 maja 2019, 11:50:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij