Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 59/VIII/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 9 maja 2019 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669,1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2013 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2245 oraz z 2019 r. poz.525) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

Udziela się pomocy finansowej dla Gminy Łączna na zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Łączna” w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 


U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z wieloletnim „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętym w dniu 14 lipca 2009 roku przez Radę Ministrów i zawartym w nim harmonogramem prac, z terenu kraju wycofane zostaną odpady zawierające azbest do roku 2032. Celem tych działań jest unicestwienie niezwykle szkodliwych dla zdrowia włókien zawierających azbest. Gmina Łączna Uchwała Nr XVI/79/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 5 lutego 2016 roku przyjęła do realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna na lata 2015-2032”. Natomiast wnioskiem znak T.6232.02.2018 z dnia 24.09.2018 r. do Zarządu Powiatu wystąpiła o uwzględnienie w budżecie powiatu. Pismem znak T.6232.02.2019 z dnia 11.04.2019 uściśliła natomiast, ze pomoc ta będzie przeznaczona na „Odbiór, transport i utylizację płyt azbestocementowych zdementowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Łączna w roku 2019”. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) w art. 400 a ust. 1 przewiduje finansowanie ochrony środowiska: 
- w pkt. 8 – na przedsięwzięcia związane z gospodarka odpadami, 
- w pkt. 21 – przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 
- w pkt 42 – inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i Polityki Ekologicznej Państwa i wpisuje się w ww. punkty. 


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (13 maja 2019, 11:47:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij