Uchwała Nr 58/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 58/VIII/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 9 maja 2019 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr 106/XIII/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i nadania jej Regulaminu 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511) oraz art. 24 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476 oraz z 2019 r. poz. 125) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Kielcach stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/XIII/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i nadania jej Regulaminu, w § 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o brzmieniu: 

„7. Powiat może dofinansować lub współfinansować ze środków budżetu Powiatu działalność Społecznej Straży Rybackiej działającej na obszarze powiatu skarżyskiego w zakresie jej zadań własnych, w tym zakupu sprzętu i umundurowania.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Skarżyskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 


U Z A S A D N I E N I E 

W myśl art. 24 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, Rada Powiatu, na wniosek Starosty, może utworzyć Społeczna Straż Rybacka. Również Regulamin działania Społecznej Straży Rybackiej uchwala Rada Powiatu. Zadaniem Społecznej Straż Rybackiej jest współdziałanie z Państwowa Strażą Rybacką w zakresie przestrzegania ww. ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny na Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.13 i pkt.14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Możliwe jest dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na podstawie  art. 400 a ust. 1 pkt. 2 oraz art. 403 ust. 1 Prawa ochrony środowiska. Jednak by zaistniała taka możliwość dofinansowania lub współfinansowania ze środków budżetu powiatu działalności Społecznej Straży Rybackiej w zakresie jej zadań własnych, w tym zakupu sprzętu i umundurowania, w Regulaminie Działania Społecznej Straży Rybackiej winien znajdować się stosowny zapis. Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (13 maja 2019, 11:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij