Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 57/VIII/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 9 maja 2019 roku 

w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli 

Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Powiatowy Program na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 – 2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Źródłami finansowania realizacji programu wymienionego w § 1 będą środki pochodzące z budżetów jednostek realizujących program. 

§ 3. 

Zobowiązuje się Starostę Skarżyskiego do składania Radzie Powiatu Skarżyskiego sprawozdania z realizacji programu, co najmniej raz w roku. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr 143/XX/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 – 2018. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 


U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 511) do zadań publicznych powiatu należy zapewnienie wykonania określonych w ustawie zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Art. 12 pkt. 9b stanowi, że uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Starosta, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym, „jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem służbowym powiatowych inspekcji i straży, a także sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży”. W celu realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy Starosta. Do jej zadań należy między innymi przygotowanie projektu „Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 – 2024”, który po jego przyjęciu przez Radę Powiatu Skarżyskiego będzie przekazany wszystkim jednostkom organizacyjnym realizującym w/w Program.Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (13 maja 2019, 11:39:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij