Uchwała Nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 55/VIII/2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Skarżyski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych  mających siedzibę  na obszarze Powiatu Skarżyskiego prowadzonych przez inne organy od dnia
1 września 2019 roku. Plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3. 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego
/-/ Jacek Jeżyk 


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) nakładają na organ prowadzący obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych
i specjalnych  mających siedzibę  na obszarze Powiatu Skarżyskiego prowadzonych przez inne organy od dnia 1 września 2019 roku.
Niniejsza uchwała zawiera przekształcenia szkół, które dokonają się z początkiem roku szkolnego 2019/2020. Zmocy prawa przekształcone z dniem 1 września 2019 r. zostaną:
1. 3-letnie liceum ogólnokształcące w 4-letnie liceum ogólnokształcące,
2. 4-letnie technikum w 5-letnie technikum.
Ponadto uwzględniono już dostosowaną do przepisów ustawy – Prawo oświatowe nazwę szkoły policealnej, która zostanie dokonana w terminie ustawowym tj. do 31-08-2019 roku.
W przypadku Policealnej Szkoły dla Dorosłych, której organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie nazwa została nie zmieniona ze względu na trwające wygaszanie niniejszej szkoły (informacja uzyskana od organu prowadzącego).
Biorąc powyższe pod uwagę oraz przesłanki, o których mowa powyżej, przyjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem ustawowego obowiązku.Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (13 maja 2019, 11:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij