Uchwała Nr 341/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 341/XLVII/2018 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 28 czerwca 2018 roku 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 32 w zw. z art. 25 § 1, art. 34 i art. 35 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1369 z późn. zm.), 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

W związku z przekazaniem skargi z dnia 14 maja 2018 roku na Uchwałę Nr 291/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, Rada Powiatu Skarżyskiego upoważnia Panią Bożenę Bętkowską – Przewodniczącą Rady Powiatu Skarżyskiego – do podejmowania wszelkich czynności w toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, w tym do udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego w postępowaniu w sprawie ze skargi z dnia 14 maja 2018 roku na uchwałę Nr 291/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodnicząca 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Bożena Bętkowska U Z A S A D N I E N I E 


W dniu 21 maja 2018 roku do Rady Powiatu Skarżyskiego wpłynęła skarga z dnia 14 maja 2018 roku na uchwałę Nr 291/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 roku. Zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1369 z późn. zm., dalej „p.p.s.a.”) w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W myśl natomiast art. 25 § 1 p.p.s.a. osoba fizyczna, osoba prawna lub organ administracji publicznej mają zdolność sądową (zdolność do występowania przed sądem administracyjnym jako strona). Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera definicji organu administracji publicznej, w związku z czym należy odwołać się do kryterium podmiotowego wykonywania administracji publicznej. Podmiotami wykonującymi administrację publiczną są organy administracji publicznej sensu stricto, organy samorządu terytorialnego oraz organy administracyjne w znaczeniu funkcjonalnym (por. J.P. Tarno, Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, Warszawa 1999, s. 16-21). Zgodnie natomiast z treścią art. 34  p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem strony może być m.in. adwokat lub radca prawny (art. 35 §1 p.p.s.a.), a samo pełnomocnictwo może zostać udzielone do prowadzenia danej sprawy (art. 36 pkt 2 p.p.s.a.). Złożona skarga dotyczy działania Rady Powiatu Skarżyskiego, a mianowicie podjętej w dniu 7 grudnia 2017 roku uchwały Nr 291/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok. Wobec braku możliwości osobistego działania Rady Powiatu Skarżyskiego przed sądem administracyjnym zachodzi konieczność udzielenia upoważnienia do reprezentowania organu zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach, jak również w przypadku złożenia skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W stosunkach zewnętrznych, np. przed sądem administracyjnym, w sytuacji, gdy rada jest organem, której działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi do sądu, radę powiatu może reprezentować przewodniczący rady powiatu, przy czym – jak przyjęto w doktrynie – winien posiadać stosowne upoważnienie przez radę powiatu. Natomiast bez upoważnienia rady powiatu przewodniczący nie może sam udzielać stosownego upoważnienia, np. radcy prawnemu. Wobec powyższego uzasadnione jest upoważnienie Przewodniczącej Rady Powiatu Skarżyskiego do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie złożonej skargi z prawem udzielenia dalszego pełnomocnictwa radcy prawnemu. 

Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (28 czerwca 2018)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (3 lipca 2018, 11:14:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij