Ogłoszenie o XLVII Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego - 28.06.2018 - BIP - Powiat Skarżyski

Ogłoszenie o XLVII Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego - 28.06.2018

O G Ł O S Z E N I E
INFORMUJĘ, IŻ 28 CZERWCA 2018 ROKU O GODZ. 13.00 W SALI KONFERENCYJNEJ 
STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ UL. PLAC FLORIAŃSKI 1 
ODBĘDZIE SIĘ XLVII W KADENCJI SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wolne wnioski i oświadczenia. 
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok i podjęcie uchwał: 

1) sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu, 

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2017 rok, 

3) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego, 

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

5) dyskusja, 

6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2017 rok, 

7) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 

9. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok: 

1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku- Kamiennej, 

2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok, 

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej. 

10. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK SPZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok:

1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, 

2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2017 rok, 

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. 

11. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy za 2017 rok:

1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2017 rok,

3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

12. Sprawozdanie ze zrealizowanych działań Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie przyjętego Uchwałą Nr 258/XXXVIII/2017 i osiągniętych wyników. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035, 

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, 

3) wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych powiatu skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, 

4) udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu kieleckiego, 

5) zmiany podziału powiatu skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego, 

6) zmiany Uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat skarżyski, 

7) utworzenia Domu Pomocy Społecznej …................. w Skarżysku-Kamiennej i nadania mu statutu,

8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, 

9) ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego, 

10) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, 

11) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego, 

12) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. 

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Bożena Bętkowska

Ogłoszenie Sesja 28.06.2018.pdf (108kB) pdf


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego (21 czerwca 2018)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (21 czerwca 2018, 10:25:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij