Przetarg na dostawę druków.

                                                                 
OLK2-902/01/18                       Skarżysko-Kamienna, dn. 02-02-2018r.                                            
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
                                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej              w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie     o wartości do 30 000 euro  w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę druków określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz wg załączonych wzorów.
Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1 Formularz ofertowo – cenowy – załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3 Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4 Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 
W/w zaświadczenie o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte w odpisie      z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów        w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej na warunkach szczegółowo przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, stanowiących jego integralną część.
Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:
 
 - www. spskarzysko.bip.doc.pl
- www. olkspzoz.pl
 
Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Kwota powinna być podana w zł. (PLN)
 
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
Termin realizacji zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Kryteria: cena brutto – 100%
 
Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.
 
Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Zielińska tel: (41) 27-85-001 wew. 149
                                                                                                 e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 
 
Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902/01/18 – na dostawę druków” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 16 luty 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 luty 2018 roku o godz. 10:30.
 
Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.
 
 
 
Z poważaniem 
  
                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski
                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ
                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej


  Załączniki do pobrania z:  http://olkspzoz.pl/Logo/02022018.zip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Magdalena Zielińska (2 lutego 2018)
Opublikował: Marcin Ubysz (2 lutego 2018, 13:06:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij