Zarządzenie nr 39/2020Starosty Skarżyskiegoz dnia 3 lipca 2020w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego" w ramach działania 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych" osi 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem" objętego RPOWŚ na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 39/2020
Starosty Skarżyskiego
z dnia 3 lipca 2020


w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego" w ramach działania 9.2 "Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych" osi 9 "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem" objętego RPOWŚ na lata 2014-2020

Zarządzenie (359kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Wrona, Renata Materek
Opublikował: Ewelina Magdziarz (6 lipca 2020, 12:32:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190