Zarządzenie nr 81/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2019w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej".

Zarządzenie nr 81/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania "Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej".


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815.)
zarządzam, co następuje:
                                                         § 1.
W celu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” objętego umową zawartą z EXPOL-BIS Arkadiusz Pawliszak i Waldemar Pawliszak Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 1 26-110 Skarżysko-Kamienna, powołuję komisję
w składzie:
1.Katarzyna Geller – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Przewodnicząca komisji
2.Mariusz Milczarek – Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Członek komisji
3.Katarzyna Ciok - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Członek komisji
4.Anna Dąbek - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Członek komisji
5.Marcin Kruk – Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych - Członek komisji
6.Zbigniew Gajos– Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
oraz instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych - Członek komisji
7.Władysław Skowron - Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych - Członek komisji
                                                         § 2.
Komisja dokonuje odbioru zadania, o którym mowa w § 1 w obecności przedstawicieli wykonawcy
i sporządza protokół odbioru.
 
                                                        § 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej komisji.
 
 
                                                        § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                           Starosta Skarżyski 
                                                                                             
                                                                                                               Artur Berus
Zarządzenie Starosty Nr 81/2019 (200kB) pdf  

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Geller
Opublikował: Ewelina Magdziarz (29 listopada 2019, 11:46:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160