Zarządzenie nr 79/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2019w sprawie powołania zespołu do oceny wniosku o zwiększenie liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej, ul. Równoległa 23.

Zarządzenie nr 79/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie powołania zespołu do oceny wniosku o zwiększenie liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej, ul. Równoległa 23.

Na podstawie § 4 ust. 1 w związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 63, poz.587),
zarządzam co następuje:
                                                          § 1.
Powołuję zespół do oceny merytorycznej   i formalnej  wniosku  o  dofinansowanie  ze  środków Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   kosztów  wynikających  ze zwiększenia liczby  uczestników  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  przy  Stowarzyszeniu  Na  Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”, ul. Równoległa 23 w Skarżysku-Kamiennej w składzie:
1. Paweł Perkowski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, jako przewodniczący zespołu;
2. Beata Herc-Jaworczak – psycholog;
3. Sybilla Majcher – starszy pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej;
4. Jolanta Janowska – naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej;
5. Anna Jóźwik – przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych;
                                                        § 2.
Zakres zadań zespołu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
                                                   
                                                        § 3.
Ocena wniosku powinna być przedstawiona w formie protokołu.

                                                        § 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu zespołu.

                                                        § 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                                             Starosta Skarżyski
                                                                                                 Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (22kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Ilona Sadkowska
Opublikował: Anna Cisowska (29 listopada 2019, 10:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123