Zarządzenie nr 77/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 4 listopada 2019w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 77/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 4 listopada 2019


w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 44 c ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1818) oraz § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 62, poz.560), zarządzam co następuje:


                                                       § 1.
Ze  składu  Powiatowej  Społecznej   Rady   do   Spraw   Osób   Niepełnosprawnych,   powołanej Zarządzeniem Nr 59/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r.  odwołuje  się  panią Barbarę Żuczek - Volonakis. Odwołanie następuje na wniosek zainteresowanej.


                                                      § 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Wicestaroście Skarżyskiemu.


                                                      § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      Starosta Skarżyski
                                                                                          Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (17kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Ilona Sadkowska
Opublikował: Anna Cisowska (29 listopada 2019, 09:38:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103