Zarządzenie nr 78/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 18 listopada 2019w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego"

Zarządzenie nr 78/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 18 listopada 2019


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego"


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815.)
                                            zarządzam, co następuje:
                                                           § 1.
W celu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” objętego umową zawartą z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PER-MIR” Mirosław Perlak z siedzibą przy ul. Piekoszowskiej 359 D, 25-645 Kielce działającym jako Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Grzegorz Perlak z siedzibą przy ul. Piekoszowskiej 359 D, 25-645 Kielce działającym jako Partner, powołuję komisję w składzie:
1.      Katarzyna Geller – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Przewodnicząca komisji
2.      Mariusz Milczarek – Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Członek komisji
3.      Katarzyna Ciok - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Członek komisji
4.      Anna Dąbek - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Członek komisji
5.      Mariusz Kawa – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 - Członek komisji
6.      Dariusz Chiberski– Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - Członek komisji
7.      Iwona Zalińska - Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej - Członek komisji
                                                              § 2.
Komisja dokonuje odbioru zadania, o którym mowa w § 1 w obecności przedstawicieli wykonawcy i sporządza protokół odbioru.
 
                                                              § 3.
Termin odbioru końcowego ustala się na dzień 20 listopada 2019 roku o godzinie 10.00
 
                                                              § 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej komisji.
 
 
                                                             § 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                      Starosta Skarżyski 
                                                                                             
                                                                                                           Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (25kB) word  

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Geller
Opublikował: Anna Cisowska (29 listopada 2019, 09:25:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130