Zarządzenie nr 76/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 31 października 2019w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego prac wykonanych w ramach umowy Nr 120/ZP/2014 z dnia 18.06.2014r.

Zarządzenie nr 76/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 31 października 2019


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego prac wykonanych w ramach umowy Nr 120/ZP/2014 z dnia 18.06.2014r.


Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815)
zarządzam, co następuje:
 
                                                          § 1
Powołuję Komisję do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego prac wykonanych
w ramach Umowy Nr 120/ZP/2014 z dnia 18.06.2014r., której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącego budynku po stołówce szkolnej przy Placu Floriańskim w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej i sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
 
 
                                                        § 2
W skład komisji powołuję:
1.      Jerzy Krawczyk - Przewodniczący Komisji
2.      Katarzyna Geller – Członek Komisji
3.      Cezary Przeworski – Członek Komisji
4.      Beata Błach – Członek Komisji
5.      Mariusz Milczarek - Członek Komisji
6.      Katarzyna Ciok – Członek Komisji
7.      Anna Dąbek – Członek Komisji
 
Przy udziale:
1.      Marzena Sala – Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
2.      Dariusz Kowalik – Inspektor nadzoru branża budowlana
3.      Jan Błach - Inspektor nadzoru branża sanitarna
4.      Jacek Rybczyński - Inspektor nadzoru branża elektryczna
 
 
 
                                                        §3
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji
 
                                                        §4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

                                                                    Starosta Skarżyski 
 
                                                                          Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (16kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Geller
Opublikował: Anna Cisowska (12 listopada 2019, 13:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159