Zarządzenie nr 75/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 31 października 2019w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego prac wykonanych w ramach umowy Nr 124/ZP/2014 z dnia 23.06.2014r.

Zarządzenie nr 75/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 31 października 2019


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego prac wykonanych w ramach umowy Nr 124/ZP/2014 z dnia 23.06.2014r.


Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815)
zarządzam, co następuje:
 
                                                          § 1
Powołuję Komisję do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego prac wykonanych w ramach Umowy Nr 124/ZP/2014 z dnia 23.06.2014r., której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj.  budynku  Oddziału  Zakaźnego  oraz  budynku  Prosektorium  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 1.
 
                                                        § 2
W skład komisji powołuję:
1.      Katarzyna Geller – Przewodniczący Komisji
2.      Mariusz Milczarek - Członek Komisji
3.      Katarzyna Ciok – Członek Komisji
4.      Anna Dąbek – Członek Komisji
Przy udziale:
1.      Lech Karpeta – Kierownik Działu Technicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
2.      Dariusz Kowalik – Inspektor nadzoru branża budowlana
3.      Jan Błach - Inspektor nadzoru branża sanitarna
 
                                                        §3
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji
 
                                                        §4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Starosta Skarżyski 
 
                                                                                                               Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (16kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Geller
Opublikował: Anna Cisowska (12 listopada 2019, 13:01:04)

Ostatnia zmiana: Anna Cisowska (12 listopada 2019, 13:18:03)
Zmieniono: zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120