Zarządzenie nr 66/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 20 września 2019w sprawie Komisji nadzorującej kasację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

Zarządzenie nr 66/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 20 września 2019


w sprawie Komisji nadzorującej kasację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnychZARZĄDZENIE NR 66/2019
STAROSTY SKARŻYSKIEGO
z dnia 20 września 2019 r.w sprawie: Komisji nadzorującej kasację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.

     Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U
z 2019r. poz.511 i poz.1571), a także w związku z § 12 ust.5 i ust.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych
z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 1088, z 2018 poz.1054 i z 2019r. poz.1142)Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
 
                                                                  § 1
Powołuję komisję w składzie:
1.Dariusz Zarychta - przewodniczący komisji
2.Zbigniew Babiarz - członek komisji
3.Dariusz Zalega - członek komisji


celem nadzorowania niszczenia tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. Komisja wykona swoje prace w terminie od dnia 20 września 2019r. roku do dnia
30 września 2019r..


                                                                      § 2
Z czynności w § 1 komisja opracuje protokół zniszczenia, który będzie podstawą wykreślenia tablic rejestracyjnych z właściwego wykazu.                                                                     § 3
Odpowiedzialnym za techniczną organizację procesu niszczenia tablic czynię Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pana Dariusza Zarychtę.                                                                     § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2019r.                                                                                                  Starosta Skarżyski


                                                                                                     ARTUR BERUS

Zarządzenie NR 66/2019 Starosty Skarżyskiego (83kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Nasiołkowska
Opublikował: Ewelina Magdziarz (26 września 2019, 09:24:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111