Zarządzenie nr 67/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 20 września 2019w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 67/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 20 września 2019


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

   Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w związku z § 7 ust. 2 Zarządzenia nr 7/2009 Starosty Skarżyskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę       w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, zarządzam, co następuje:
                                                § 1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Tomasza Woźniaka zatrudnionego w Starostwie Powiatowym            w Skarżysku-Kamiennej, w następującym składzie:
1) Starosta Skarżyski - Artur Berus – Przewodniczący Komisji,
2) Sekretarz Powiatu Skarżyskiego - Małgorzata Nosowicz – Członek Komisji,
3) Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego              w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej - Jolanta Janowska – Członek Komisji,
4) Specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego          w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej - Krzysztof Kwiatkowski – Członek Komisji,
5) Starszy Inspektor ds. Kadr w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej - Kinga Sadza – Członek Komisji.
                                              § 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie      z dniem podpisania.

                                                                                   Starosta Skarżyski
                                                                                        Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (21kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Sadza
Opublikował: Anna Cisowska (25 września 2019, 14:55:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92