Zarządzenie nr 65/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 12 września 2019w sprawie zmieniające Regulamin Pracy w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 65/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 12 września 2019


w sprawie zmieniające Regulamin Pracy w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) oraz art. 104² § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)
zarządzam, co następuje:
                                                        § 1.
W zarządzeniu Nr 45/2017 Starosty Skarżyskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, zmienionym zarządzeniem  Nr 14/2019  Starosty  Skarżyskiego  z  dnia  14  lutego 2019 r.
załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
                                                       § 2.
1. Zmiany Regulaminu Pracy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do
wiadomości pracownikom.
2. Treść Zarządzenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
                                                      § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
                                                                                           Starosta Skarżyski
                                                                                                 Artur Berus
 
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (55kB) word

metryczka


Opublikował: Anna Cisowska (25 września 2019, 14:40:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109