Zarządzenie nr 63/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 2 września 2019w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 63/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 2 września 2019


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w związku z § 7 ust. 2 Zarządzenia nr 7/2009 Starosty Skarżyskiego
z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Skarżysku –
Kamiennej, zarządzam, co następuje:
                                                       § 1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą Pani Edyty Ucińskiej zatrudnionej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku –
Kamiennej, w następującym składzie:
1) Pan Artur Berus - Przewodniczący Komisji,
2) Pani Małgorzata Nosowicz - Członek Komisji,
3) Pani Bogusława Wilczyńska – Członek Komisji,
4) Pani Joanna Wężyk – Członek Komisji,
5) Pani Kinga Sadza - Członek Komisji.
                                                      § 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
                                                      § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                      Starosta Skarżyski
                                                                                           Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (195kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Anna Cisowska (4 września 2019, 11:03:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205