Zarządzenie nr 62/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 19 sierpnia 2019w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej wniosków o przyznanie stypendium Starosty Skarżyskiego za rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 62/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 19 sierpnia 2019


w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej wniosków o przyznanie stypendium Starosty Skarżyskiego za rok szkolny 2018/2019


           Na podstawie §2 pkt 13 i 14 „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego  Nr 86/XI/2019        z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski,
                                 Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:   

                                                             § 1    
           
Powołuję Komisję Stypendialną, zwaną dalej Komisją, do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej wniosków o przyznanie stypendium Starosty Skarżyskiego za rok szkolny 2018/2019 w kategoriach: stypendium naukowe oraz stypendium sportowe, w składzie:       
1) Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu - Przewodnicząca Komisji
2) Jerzy Krawczyk – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu                         i Turystyki
3) Beata Wojciechowska - przedstawiciel Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu                i Turystyki
4) ) Barbara Kocia  – przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego
 
                                                            § 2     
 
1. Komisja działa zgodnie z uchwałą Nr 86/XI/2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”.
2. Przewodniczący Komisji składa Staroście informację o wynikach pracy komisji wraz
z protokołem w terminie do 31 sierpnia 2019 r. 
 
                                                           §  3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
 
                                                           §  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                       Starosta Skarżyski 

                                                                                            Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (29kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Wojciechowska
Opublikował: Anna Cisowska (4 września 2019, 10:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170