Zarządzenie nr 53/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 8 lipca 2019zmieniające Zarządzenie nr 68/2015 Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy

Zarządzenie nr 53/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 8 lipca 2019


zmieniające Zarządzenie nr 68/2015 Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy


Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ), § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. poz. 870) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania zdarzenia za wypadek  w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. z 2013 r. poz. 924),
 
                                                      zarządzam co następuje:
                                                                         § 1
W zarządzeniu Nr 6/2010 Starosty Skarżyskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy zmienionego Zarządzeniem Nr 68/2015 r. Starosty Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku, § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Edyta Ucińska – przedstawiciel pracowników”
 
                                                                        §2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                               Starosta Skarżyski
                                                                                                   Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (32kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Cisowska
Opublikował: Anna Cisowska (18 lipca 2019, 08:36:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198