Zarządzenie nr 50/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 25 czerwca 2019w sprawie Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 50/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                     (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym 
w Skarżysku-Kamiennej oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 
 

               Starosta Skarżyski zarządza, co następuje: 
 
§ 1. 
 
1.      Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora              w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, w następującym składzie osobowym:
 
1)   Pani Anna Leżańska – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego – Przewodniczący Komisji,
2)   Pani Małgorzata Nosowicz - Sekretarz Powiatu – Członek Komisji,
3)   Pani Katarzyna Geller – Kierownik Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej
      w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej,
4)   Pani Kinga Sadza – Starszy Inspektor ds. Kadr – Sekretarz Komisji.
 
2.    Komisja Rekrutacyjna działa aż do zakończenia procedury naboru.
 
 
§ 2. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                 

 
                                                                                                        Starosta Skarżyski
 
 
                                                                                                             Artur Berus
Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (16kB) word  

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Edyta Ucińska (26 czerwca 2019, 09:27:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200