Zarządzenie nr 46/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 10 czerwca 2019w sprawie zmieniające zarządzenie Starosty Skarżyskiego w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 46/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 10 czerwca 2019


w sprawie zmieniające zarządzenie Starosty Skarżyskiego w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

       Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 8 ust. 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przyjętego Uchwałą nr 8/19/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2019 r.
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
                                                      § 1.
W zarządzeniu nr 25/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenie
wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
§ 1 poz. 7.1. Referat ds. mienia i obsługi gospodarczej po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
3a)     Stanowisko ds. merytorycznej obsługi inwestycji                             1 etat
          i remontów (z uprawnieniami budowlanymi)
                                                                                             
                                                     § 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
                                                     
                                                     § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                         Starosta Skarżyski
                                                                                           Artur Berus

Zarządzenie Nr 46 (8kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Anna Cisowska (11 czerwca 2019, 09:40:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189