Zarządzenie nr 43/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 24 maja 2019w sprawie wprowadzenia systemu motywacyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej

Zarządzenie nr 43/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 24 maja 2019


w sprawie wprowadzenia systemu motywacyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 i 1669)   

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się system motywacyjny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się sekretarzowi powiatu.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 92/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia systemu motywacyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                             STAROSTA SKARŻYSKI
 
                                                                                                    Artur Berus
 
 
 
  załącznik do zarządzenia Nr 43/2019 (24kB) word
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Karina Wiśniewska
Opublikował: Katarzyna Kutwin (28 maja 2019, 08:03:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179