Zarządzenie nr 40/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 20 maja 2019w sprawie zmieniające zarządzenie nr 38/2019 Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - boisko przy Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej”

Zarządzenie nr 40/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 20 maja 2019


w sprawie zmieniające zarządzenie nr 38/2019 Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - boisko przy Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej”


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511)
 
zarządzam, co następuje:
 
  § 1

W zarządzeniu nr 38/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 17 maja 2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - boisko przy Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej” w § 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
„1.  Anna Leżańska – Wicestarosta – Przewodnicząca komisji
 2.  Jerzy Krawczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki-
       Członek komisji
 3. Dariusz Zalega – Specjalista w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej -
       Członek komisji”.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
   
   
                                                                                       Starosta Skarżyski 
 
                                                                                            Artur Berus  
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Dąbek
Opublikował: Katarzyna Kutwin (21 maja 2019, 13:11:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256