Zarządzenie nr 35/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 8 maja 2019w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej

Zarządzenie nr 35/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 8 maja 2019


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669), w związku z § 7 ust. 2 Zarządzenia nr 7/2009 Starosty Skarżyskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Marcina Bzinkowskiego zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej, w następującym składzie:
1) Pan Artur Berus - Przewodniczący Komisji,
2) Pani Małgorzata Nosowicz - Członek Komisji,
3) Pani Małgorzata Surmacz - Członek Komisji,
4) Pani Ewa Tusznio - Członek Komisji,
5) Pani Karina Wiśniewska - Członek Komisji.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                    Starosta Skarżyski

                                                                                         Artur Berus

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Sadza
Opublikował: Katarzyna Kutwin (13 maja 2019, 14:55:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163