Zarządzenie nr 30/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 2 kwietnia 2019w sprawie utworzenia i powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 30/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie utworzenia i powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38a ust. 1, ust. 5, ust. 6, ust.7 i ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku    o samorządzie powiatowym (  Dz. U. 2019 r. poz. 511 )

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
 
§ 1

Tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku zwaną dalej „Komisją”
 
§ 2

W skład komisji powołuję:
 
1. Artura Berusa - Starostę Skarżyskiego - Przewodniczący Komisji;
2. Andrzeja Brzezińskiego –  Zastępcę Prezydenta Miasta Skarżysko – Kam. – Członek Komisji;
3. Pawła Perkowskiego - Dyrektora PCPR w Skarżysku Kam. – Członek Komisji;
4. Adama Cioka - Radnego Powiatu Skarżyskiego - Członek Komisji;
5. Zbigniewa Miernika - Radnego Powiatu Skarżyskiego – Członek Komisji;
6. Marcina Machowskiego -  Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kam. – Członek Komisji;  
7.Tomasza Śliwińskiego - Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam. – Członek Komisji;
8. Krzysztofa Leśniewskiego - Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Skarżysku Kam. – Członek Komisji.
 
§ 3

W pracach Komisji uczestniczyć będzie Tomasz Rurarz  – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Skarżysku – Kamiennej.

§ 4

 Do udziału w pracach Komisji  z głosem doradczym powołuję następujące osoby:
 
1. Annę Chrzanowską - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku Kam.;
2. Krzysztofa Bąka - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku Kam.;
3. Romana Białka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kam.;
4. Jacka Krzepkowskiego - Inspektora ds. obronnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.
 
§ 5

Zasady działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                           Starosta Skarżyski
 
                                                                                               Artur  BERUS

Regulamin Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego (508kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Jacek Krzepkowski
Opublikował: Katarzyna Kutwin (15 kwietnia 2019, 12:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153