Zarządzenie nr 33/2019Starosty Skarżyskiegoz dnia 11 kwietnia 2019w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko – Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 33/2019
Starosty Skarżyskiego
z dnia 11 kwietnia 2019


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko – Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu    

                                     Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Powołuje się Komisję  Rekrutacyjną  do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych i Obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, w następującym składzie osobowym:

1) Pani Anna Leżańska - Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego – Przewodnicząca Komisji,
2) Pani Małgorzata Nosowicz - Sekretarz Powiatu – Członek Komisji,
3) Pani Karina Wiśniewska - Główny Specjalista ds. Kadr – Sekretarz Komisji.
 
2. Komisja Rekrutacyjna działa aż do zakończenia procedury naboru.
   
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                 
 
                                                                                 Starosta Skarżyski
   
                                                                                      Artur Berus
 

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Sadza
Opublikował: Katarzyna Kutwin (15 kwietnia 2019, 09:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214