Uchwała nr 48/94/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 września 2020w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175)

Uchwała nr 48/94/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 23 września 2020


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175)


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1 
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie:
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.           Przewodniczący 
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                       
         Artur Berus 

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1.      Anna Leżańska
2.      Katarzyna Bilska
3.      Tadeusz Bałchanowski
4.      Adam Ciok

Uchwała (203kB) pdf
Uzasadnienie (193kB) pdf
Załącznik 1 (353kB) pdf
Załącznik 2 (276kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (24 września 2020, 12:31:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76