Uchwała nr 46/88/2020Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 września 2020w sprawie ustanowienia Nagrody „Jaskółka Biznesu”art. 4, ust.1, pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920.)

Uchwała nr 46/88/2020
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 września 2020


w sprawie ustanowienia Nagrody „Jaskółka Biznesu”

art. 4, ust.1, pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920.) Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

 § 1  

 Ustanawia się nagrodę „Jaskółka Biznesu” za promowanie i efektywne korzystanie z Usług Rynku Pracy przez przedsiębiorców w powiecie skarżyskim.
 § 2 

Regulamin przyznawania Nagrody „Jaskółka Biznesu” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5 Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego Nr 22/51/2015 z dnia 20.05.2015r.
w sprawie: ustanowienia nagrody „Jaskółka Biznesu” za promowanie i efektywne korzystanie z Usług Rynku Pracy przez przedsiębiorców w powiecie skarżyskim. 

Członkowie Zarządu:                                                                              Przewodniczący Zarządu
       Powiatu Skarżyskiego 
 Anna Leżańska
 Katarzyna Bilska       Artur Berus
 Tadeusz Bałchanowski
 Adam Ciok

metryczka


Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (14 września 2020, 09:50:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37